MKBD-S106 KIRARI 106 女子高生拉致監禁 - 木村美羽 (ブルーレイ版)-

MKBD-S106 KIRARI 106 女子高生拉致監禁 - 木村美羽 (ブルーレイ版)-

中渚主颞痛,颔颅热痛,面卷三十针灸下\头面第一大敦主目不欲视,太息。人阴阳俱结者,见其上齿如熟小豆,其脉躁者死。

鱼际主痹走胸背不得主气短胁痛,心烦。中冲劳宫少冲大泉经渠列缺主手掌热,肘中痛。

伤肌肉者,令人四肢不收失智。 若病重者,皆当三报之,乃愈病耳。

左右挽,前右拔,各三遍。 太泉大溪经渠主疟咳逆心闷,不得卧,寒热。

人身涩而脉来往滑者死。 昆仑,在足外踝后,跟骨上陷中。

虚则生寒在脾胃,食不消化。 亦当有所下处,若无停痰宿疾则无所下也。

Leave a Reply